درب و پنجره های UPVCرها آلمان و ویستابست بازشو آکاردئونی و فولکس واگنی Roto وGUآلمان ویلای کلاردشت

درب و پنجره دوجداره رها آلمان و ویستابست -نمایندگی رسمی-درب و پنجره دوجداره

GA

upvc

نوع پروفیل:رها آلمان و ویستابست

یراق آلات:ROTOوGUآلمان

رنگ پروفیل:پروفیل لمینیت Dark oak

کارفرما:آقای مهندس باقری

محل پروژه:مازندران-ویلای کلاردشت

در این پروژه انواع بازشو های آکاردئونی در عرض8 متر و ارتفاع  2.20و انواع بازشوهای فولکس واگنی دو حالته و بازشو های لولایی دوحالته استفاده گردیده ،تمامی طراحی های انجام شده متناسب با استانداردهای استاتیکی رها آلمان و نرم افزارREFآلمان صورت گرفته که از پروفیل ویستابست و رها برای ساخت پنجره ای جایگزین سیستم های لامل  استفاده گردیده است