درب و پنجره دوجداره uPVC وینتک _ پروژه انبوه سازی تعاونی مسکن _ شهرضا

پروزه انبوه سازی گل نرگس-درب و پنجره دوجداره یوپی وی سی وینتک

نمونه درب و پنجره یو پی وی سی وینتک سفید

کارفرما: مجموعه پروژه های انبوه سازی تعاونی مسکن

آدرس پروژه: شهرضا

جنس پروفیل: uPVC

برند پروفیل: وینتک

رنگ پروفیل: سفید