درب و پنجره آلومینیوم

مدل های درب و پنجره های آلومینیومی در دو نوع ترمال بریک و اختصاصی در انواع رنگ ها ارائه می شوند که در ادامه انواع مدل های بازشوی آن ها را به شما معرفی میکنیم:

تک جهت بازشو(TURN)


درب و پنجره تک جهت باز شو از یک قاب دور و بازشو تشکیل شده و امکان بازشو لولای از طرفین(راست ویا چپ بازشو) را به مصرف کننده ارائه می دهد.لازم به ذکر است این نوع بازشو قابلیت ترکیب با حالت بازشو کلنگی (TILT) را نیز دارد و به صورت دو حالته به کار می رود.این نوع بازشو می تواند برای تراس ها به صورت بیرون بازشو طراحی شود.

درب و پنجره کلنگی (Tilt)


مکانیزم این پنجره مانند سیستم های تک حالته turnیا لولایی می باشد که به جای بازشو از طرفین(چپ یا راست) امکان باز شو از بالا و یا پایین در سه نوع متفاوت دارد که در نوع بازشو از بالا یا پایین امکان ترکیب با باز شو معمولی را تحت عنوان tilt & turn دارد

درب و پنجره های فولکس واگنی(Tilt&slide)


عملکرد این نوع پنجره ها هماننددرب اتومبیل های فولکس واگنی و ون ها می باشدکه امکان بازشو به صورت کشویی و هم به حالت کلنگی (Tilt)از بالا را برای مصرف کننده با چرخش دستگیره فراهم می سازد.این نوع بازشو علاوه بر زیبایd بسیار فضایی را نیز اشغال نمی کند همچنین دارای بهترین کوپلینگ و عایق بندی نسبت به سایر نمونه های باز شو می باشد.

دو حالته (Tilt & turn)


سیستم های دو حالته از ترکیب دو نوع بازشوی تک جهت بازشو و کلنگی ساخته شده است که امکان باز شدن پنجره از طرفین ویا از بالا را برای مصرف کننده در یک سیستم باز شو فراهم می سازد.این نوع بازشو بسیار مناسب برای قسمت های مانند اشپز خانه یا محل کار که نیاز به هوادهی دارند(استفاده از حالت کلنکی)می باشد

درب و پنجره فرانسوی(French doors)


این بازشو امکان بازشدن دو لنگه مجاور را به صورت دربهای گنجه ای با قابلیت حذف ستون وسط برای مصرف کننده فراهم می سازد که باز شوی یک تکه را جوابگو خواهد بود،مزیت این بازشوهوادهی بسیار عالی در حالت باز و فراهم نمودن منظره دید وسیع می باشد.که می تواند جهت پنجره های رو به فضای باز یا در بالکن ها مورد استفاده قرار گیرد این نوع بازشو امکان ترکیب با حالت Tiltرا دارا بوده و علاوه بر بازشوی معمولی از بالا نیز باز شود.

درب و پنجره کشویی


متشکل از یک قاب دور به صورت تک ریل یا دو ریل می باشد که امکان بازشو در یک خط افقی و بدون اشغال کردن محیط را فراهم میکند، درب و پنجرهای کشویی عایق بندی و کوپلینگ ضعیف تری نسبت به سایر بازشو ها دارد که به دو صورت کشویی تک ریل و دو ریل ارائه می شود،لازم به ذکر است سیستم کشویی تک ریل رهای المان که فقط توسط گروه صنعتی پاردیک ارائه می شود دارای عایق بندی و کوپلینگ بسیار قوی تری نسبت به نمونه های قدیمی و دو ریل کشویی دارد

آکاردئونی(Fold & slide)


Pivote


مدل های درب و پنجره آلومینیوم در دو نوع ترمال بریک و اختصاصی در انواع رنگ ها ارائه می شوند که در ادامه انواع مدل های بازشوی آن ها را به شما معرفی میکنیم:

no-repeat;center top;;

auto

تک جهت بازشو(TURN)

درب و پنجره تک جهت باز شو از یک قاب دور و بازشو تشکیل شده و امکان بازشو لولای از طرفین(راست ویا چپ بازشو) را به مصرف کننده ارائه می دهد.لازم به ذکر است این نوع بازشو قابلیت ترکیب با حالت بازشو کلنگی (TILT) را نیز دارد و به صورت دو حالته به کار می رود.این نوع بازشو می تواند برای تراس ها به صورت بیرون بازشو طراحی شود.

zoomInRight

درب و پنجره کلنگی (Tilt)

مکانیزم این پنجره مانند سیستم های تک حالته turnیا لولایی می باشد که به جای بازشو از طرفین(چپ یا راست) امکان باز شو از بالا و یا پایین در سه نوع متفاوت دارد که در نوع بازشو از بالا یا پایین امکان ترکیب با باز شو معمولی را تحت عنوان tilt & turn دارد

zoomInLeft

default

درب و پنجره های فولکس واگنی(Tilt&slide)

عملکرد این نوع پنجره ها هماننددرب اتومبیل های فولکس واگنی و ون ها می باشدکه امکان بازشو به صورت کشویی و هم به حالت کلنگی (Tilt)از بالا را برای مصرف کننده با چرخش دستگیره فراهم می سازد.این نوع بازشو علاوه بر زیبایd بسیار فضایی را نیز اشغال نمی کند همچنین دارای بهترین کوپلینگ و عایق بندی نسبت به سایر نمونه های باز شو می باشد.

zoomInRight

دو حالته (Tilt & turn)

سیستم های دو حالته از ترکیب دو نوع بازشوی تک جهت بازشو و کلنگی ساخته شده است که امکان باز شدن پنجره از طرفین ویا از بالا را برای مصرف کننده در یک سیستم باز شو فراهم می سازد.این نوع بازشو بسیار مناسب برای قسمت های مانند اشپز خانه یا محل کار که نیاز به هوادهی دارند(استفاده از حالت کلنکی)می باشد

zoomInLeft

default

درب و پنجره فرانسوی(French doors)

این بازشو امکان بازشدن دو لنگه مجاور را به صورت دربهای گنجه ای با قابلیت حذف ستون وسط برای مصرف کننده فراهم می سازد که باز شوی یک تکه را جوابگو خواهد بود،مزیت این بازشوهوادهی بسیار عالی در حالت باز و فراهم نمودن منظره دید وسیع می باشد.که می تواند جهت پنجره های رو به فضای باز یا در بالکن ها مورد استفاده قرار گیرد این نوع بازشو امکان ترکیب با حالت Tiltرا دارا بوده و علاوه بر بازشوی معمولی از بالا نیز باز شود.

zoomInLeft

درب و پنجره کشویی

متشکل از یک قاب دور به صورت تک ریل یا دو ریل می باشد که امکان بازشو در یک خط افقی و بدون اشغال کردن محیط را فراهم میکند، درب و پنجرهای کشویی عایق بندی و کوپلینگ ضعیف تری نسبت به سایر بازشو ها دارد که به دو صورت کشویی تک ریل و دو ریل ارائه می شود،لازم به ذکر است سیستم کشویی تک ریل رهای المان که فقط توسط گروه صنعتی پاردیک ارائه می شود دارای عایق بندی و کوپلینگ بسیار قوی تری نسبت به نمونه های قدیمی و دو ریل کشویی دارد

zoomInLeft

default

آکاردئونی(Fold & slide)

zoomInRight

Pivote

zoomInLeft